Co oferujemy

Transport drogowy ciała osoby zmarłej lub prochów z całej Wielkiej Brytanii do Polski. Transport drogowy realizowany jest nowoczesnymi karawanami wyposażonymi w urządzenia chłodzące. • Uzyskanie niezbędnej dokumentacji (aktu zgonu, zaświadczenia medycznego, że zgon nie miał związku z chorobą zakaźną, zgody koronera na transport zwłok do Polski, uzyskanie certyfikatu kremacji (w przypadku transportu urny z prochami) oraz zgody właściwego starosty lub prezydenta miasta w Polsce). • Odprawy sanitarne, celne i konsularne. • Specjalistyczną trumnę z metalowym wkładem do przewozów międzynarodowych spełniającą wymogi obowiązujących przepisów sanitarno-prawnych. • Duży wybór urn i kremację w Anglii wraz z transportem urny do Polski lub kremację w Polsce. • Dostarczenie ciała lub prochów osoby zmarłej do wskazanego miasta w Polsce. • Tłumaczenie przysięgłe aktu zgonu. • Ubranie ciała i przygotowanie go przed transportem, jeśli stan ciała na to pozwala (zgodnie z Państwa życzeniem zapewniamy odzież dla zmarłych oraz inne akcesoria pogrzebowe i dewocjonalia). • Przechowanie ciała lub urny do czasu pogrzebu.